تامین مالی

مدیریت تامین مالی بانکی

عموماً جهت تکمیل هر پروژه ساختمانی، کارفرما در تلاش است تا قسمتی از نیازهای مالی خود را از طریق منابع بانکی و اعتبارات ویژه تأمین نماید. بدیهی است، در این صورت پروژه بدون نیاز به پیش فروش یا جذب شریک، پس از اتمام به فروش می رسد. این مهم اگر از زوایای مختلف. با دقت کارشناسی بررسی گردد، بهترین گزینه برای تأمین منابع مالی یک پروژه می باشد.

از آنجا که بزرگترین برتری این شرکت، نیروی انسانی کارآمد، حوزه ی ارتباطی قوی، نفوذ و قدرت اعتماد حاصل از حرفه تخصصی کارشناسان می باشد، شرکت مصمم شد با بکارگیری کادری مجرب از مشاورین این فن مدیریت تأمین منابع مالی بانکی را ایجاد نماید.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید

قسمتی از فعالیت این مدیریت به شرح ذیل می باشد:

1- جمع آوری اطلاعات پروژه از کارفرما

2- بررسی مجوزها، اسناد و میزان پیشرفت پروژه

3- ارزیابی وثایق و قیمت گذاری پروژه

4- اخذ معدل حساب بانکی کارفرما

5- تعیین روشهای اخذ تسهیلات بانکی یا خط اعتباری از بانکهای داخلی یا خارجی و پیشنهاد به کارفرما

تامین مالی

مدیریت تامین و کنترل مصالح، تجهیزات و خدمات فنی- مهندسی

این مدیریت از دو دپارتمان تامین و کنترل مصالح، تجهیزات و خدمات فنی – مهندسی با هدف تخصصی و کارشناسی نمودن این نوع فعالیت شکل گرفت. معرفی، پیاده سازی و نظارت تکنولوژی های نوین، سیستم های پر بازده، محصولات کارآمد و کم مصرف از وظایف اصلی و محوری این مدیریت می باشد. با تجهیز نمودن ساختمانها به نسل جدید از مصالح می توان در ارتقاء بهره وری مؤثر بود. ساختمانهایی که امروزه بنا می شود از لحاظ تکنولوژی ساخت، با ساخت قدیم متفاوت بوده و کاملاً مدرنیزه شده است.