تهاتر اقلام و خدمات بنا

تهاتر اقلام

سرمایه گذار و یا سازنده ی پروژه های ساختمانی با تهیه ساختار شکست و برنامه زمان بندی تلاش می نماید که پروژه را در زمان تعریف شده به اتمام رساند. ممکن است در ایران به دلیل نرخ تورم طولانی شدن اتمام پروژه، آسیب جدی به سود حاصل از اتمام ساخت و فروش پروژه نزند اما در بیشتر کشورهای جهان که نرخ تورم شاخص سالانه یا تورم نقطه به نقطه تورم تک رقمی می باشد، مدت زمان اتمام پروژه ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید

از اینرو، تهیه و تهاتر اقلام و خدمات بنا در زمان مورد نیاز بسیار اهمیت دارد. اقلام و خدمات بنا همان مصالح، تجهیزات و امور پیمانکاری و خدماتی پروژه ساختمانی است. تجربه نشان داده است که اگر کارفرما تأمین اقلام و خدمات بنا را به یک گروه با تجربه در این بخش بسپارد; به مراتب بهتر از این است که خود شخصاً و یا از طرق معمول بازار، تأمین اقلام و خدمات بنا نماید.

تهاتر اقلام و خدمات ساختمانی

این شرکت می تواند در قالب قرارداد کارگزاری، تأمین و تهاتر اقلام و خدمات بنای پروژه شما را به عهده گیرد.

خدمات بنا شامل چه مواردی می باشد؟ خدمات بنا همان امور پیمانکاری ساختمانی، اجراء و مقاطعه کاری است.

اقلام بنا شامل چه کالاهایی می گردد؟ اقلام بنا همان کالا، مصالح و تجهیزات ساختمانی هستند که تهیه به موقع آنها برای سازنده از اهمیت برخوردار است; چرا که تأخیر در تأمین اقلام بنا موجب تعطیلی کارگاه و هزینه های سربار; کارگری; خواب ماشین آلات می گردد و برای سازنده یا پیمانکار زمینه کلیم و تبدیل تأخیرات به مجاز و أخذ امتیازات دیگر را فراهم می آورد.

مصالح و خدمات ساختمانی را از کجا تهیه نمائیم؟ شرکت توسعه عمران آساک می تواند تأمین کننده مطمئنی برای تهیه مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی باشد. بدیهی است، تأمین و تهیه اقلام، مصالح و خدمات ساختمانی میتواند به شکل نقد، اعتباری، اقساط و تهاتری باشد.