خدمات داوری

خدمات داوری

قبل از تنظیم هر قراردادی برای ممانعت از اطاله‌ی دادرسی و مراجعه به مراجع قضایی می‌توان از  خدمات داوری و داور مرضی الطرفین بهره‌مند گردید.

داور می‌تواند در مقام قاضی عمل نماید و پس از انجام یکسری تشریفات قانونی اقدام به صدور حکم کند؛ بدیهی است، این حکم بلافاصله از طریق مراجع قضایی قابل اجرا است.

داوری و حکمیت یک تأسیس حقوقی است و در عموم کشورهای جهان تجربه‌ی خوبی را سپری کرده است. اینکه مراجعه به دادگستری‌ها در کشورهای پیشرفته به نسبت رو به کاهش است به علت استفاده‌ی بیشتر مردم از فرصت پیش بینی شده داوری در قوانین محلی آنان می‌باشد.

داوری می‌تواند از قبل در قرارداد پیش بینی گردد و یا پس از بروز اختلاف و تنازع، داور مرضی الطرفین انتخاب گردد.

خدمات داوری هموار کننده راه قرارداد ها

به هر حال، با توجه به پیچ و خم‌های قراردادهای ساختمانی و مناقشات عدیده در توافقات ساختمانی و عمرانی به شما توصیه می‌شود که واحدی را انتخاب نمائید که کاملاً آشنا به امور ساخت و ساز، دعاوی، چالشها و اختلافات حاکم بر این حرفه و کسب و کار باشد.

نظر به اینکه مدیریت شرکت توسعه عمران آساک شرق، وکیل دادگستری می‌باشد و سالها در کنار داوری و وکالت دادگستری در حوزه‌ی ساخت و ساز نیز دستی بر آتش دارند یکی از گزینه‌های مناسب و مطلوب خواهد بود.

خدمات داوری و میانجی گری شرکت آساک تامین یکی از موثرترین و پیچیده ترین بخش و خدمات مبتنی بر فرد است.

کلیه امور حقوقی این سایت تحت نظارت و مدیریت سایت www.asaklaw.com می‌باشد. جهت اطلاع بیشتر به سایت مراجعه شود.


Instagram


Telegram

خدمات داوری شرکت آساک تامین