تأمین مالی، بازاریابی و مهندسی فروش

تأمین مالی، بازاریابی و مهندسی فروش

بازاریابی علمی مبتنی بر تحقیقات بنیادین و اساسی بازار محور است. اصولاً بازاریابی قبل از شروع به سرمایه گذاری، تهیه ی نقشه های معماری و تولید محصول صورت می گیرد.

بازاریابی به صورت خرد مبتنی بر شناخت نیاز مصرف کننده و به صورت کلان مبتنی بر ایجاد فرصت تعریف می گردد. بنابراین بازارهای هدف نیز از این نگاه متمایز هستند.

برخی از اقداماتی که در بازاریابی صورت می گیرد شامل:

 • مطالعات فرصت در راستای کشف و ایجاد دلائل فرصت بودن پروژه
 • کشف فرصت ها و تهدیدهای احتمالی موجود
 • بررسی نقاط قوت پروژه نسبت به پروژه های حوزه نفوذ
 • شناسایی رقبا و جمع آوری اطلاعات در خصوص پروژه های در حال واگذاری و احداث
 • تحلیل ترافیکی و بررسی دسترسی های مجتمع
 • شناسایی نیازها و کمبودهای کاربری های مشابه پیرامونی
 • شناخت بازارهای هدف برای فروش خرد و کلان
 • بررسی وضعیت مالی و طبقاتی مشتریان و بازارهای احتمالی هدف

بنابراین می توان از گروه ساختمانی آساک برای بازاریابی در قالب عقد قرارداد تحقیقات و مطالعات بازار برای حصول نتیجه در خصوص موضوعات و سوالات فوق بهره مند شد.

اما آنچه امروزه به عنوان بازاریابی شناخته می شود، شیوه ای از فروش است. بازاریابی می تواند به صورت حضوری یا غیر حضوری انجام گردد. اما آنچه مهم است اینکه بازاریابی باید با تمام قدرت و امکانات موجود صورت گیرد؛ یعنی در یک مقطع زمانی معین و تحقیق شده بازاریابی شروع گردد.

بازاریابی غیر حضوری شامل بازاریابی اینترنتی، ایمیل مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات در صفحات وب و شبکه های مجازی و ارسال پیامک می باشد. به هر حال بازاریابی به هر شکل که مجریان و برنامه ریزان آن تصمیم می گیرند باید بتواند از کمپین تبلیغاتی بسیار مطلوبی برخوردار باشد.

بازاریابی نیاز به برنامه ریزی، مدیریت و برنامه زمانبندی دارد و گرنه نتیجه مورد نظر حاصل نمی گردد و وجوهی کلانی حیف و میل خواهد گردید.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید

مهندسی فروش

مهندسی فروش در واقع روشی برای کشف ایرادهای فروش، ضعف های شیوه های فروش، تغییر و اصلاح نحوه فروش می باشد. مهندسی اساساً کار بسیار دقیقی است هر فعالیتی به ویژه بازاریابی و روش های فروش باید بررسی گردد، مورد بازبینی و بازیابی قرار گیرد در دوره های هفتگی، ماهانه و فصلی مورد دقت و بررسی مجدد قرار گیرد، فرآیندهای ناشی از عملکرد فروش موشکافی گردد تا اینکه در کمترین زمان و هزینه، فروش مطلوب حاصل گردد.

برخی از اقداماتی که در مهندسی فروش صورت می گیرد شامل:
 • اولویت بندی بازارهای هدف
 • تعیین زمان و چگونگی ورود به بازار
 • ریشه یابی علل عدم فروش موفق
 • بررسی پتانسیل منطقه و بازارهای هدف
 • روش های امکان همکاری و تعامل
 • کشف دقیق قیمت گذاری پس از بررسی بازخورد قیمت های پیشنهادی به مشتری
 • تجربه و تحلیل مشتریان بالقوه و بالفعل
 • کشف دقیق شرایط قیمت گذاری و تسهیل برای مشتریان پس از بررسی باخورد فروش مقدماتی
 • افزایش پلکانی قیمت ها به تناسب تقاضا و عرضه

بازاریابی و مهندسی فروش با بهره مندی صحیح از امکانات تبلیغات، استفاده و چیدمان نیروی انسانی کارآمد و پشتیبانی کارفرما به طرز معجزه آسایی می تواند پروژه های بسیار کلان و بزرگ مقیاس را به سرعت به فروش رساند و بازگشت سرمایه را تسریع کند.

بازاریابی و مهندسی فروش

این نکته مهم را نباید فراموش کنیم که هر کاری را باید به متخصص آن واگذار نمود؛ علی الخصوص فروش پروژه های ساختمانی.

پروژه های ساختمانی اعم از کوچک مقیاس و یا بزرگ مقیاس همچنین از تجاری، اداری، خدماتی و یا مسکونی و اقامتی بهتر است قبلاً امکان سنجی و مورد مطالعات و تحقیقات اقتصادی با نگاه بازار محور قرار بگیرند و سپس از ابتدای شروع به ساخت از تیم مهندسی فروش بهره مند گردند.

برای عضویت در اینستاگرام کلیک کنید

تیم بازاریابی و مهندسی فروش شرکت توسط عمران آساک شرق می تواند با تجربه ای 15 ساله یکی از بهترین انتخاب ها در این امور مهم باشند به ویژه که از بانک بزرگی از سرمایه گذاران خرد و کلان مایل به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان برخوردارند.

بعلاوه گروه بزرگی از تأمین کنندگان تهاتری مصالح، تجهیزات و خدمات ساختمانی نیز در کنار خود دارند. بدیهی است، این گروه بزرگ تهاتر کنندگان، می توانند بخشی از سرمایه گذاران و خریداران و معاوضه کنندگان کالا با واحدهای مجتمع و پروژه ها باشند.

پروژه های ویژه ما