خدمات تخصصی حقوقی، داوری و قراردادهای پیمان و مشارکت

خدمات تخصصی حقوقی یکی از ملزومات دعاوی شما بحساب می آید پس در مراجعه به یک متخصص در این زمینه تعلل نکنید .

بسیاری از افرادی که مشکلات حقوقی دارند، قبل از طرح شکایت یا دعوی، می خواهند با یک مشاور حقوقی متخصص صحبت کرده و قانونی بودن موضوع را روشن کنند . شرکت بین المللی توسعه آساک شرق پس از سال ها تجربه در زمینه دعاوی تخصصی حقوقی ، داوری و قرارداد های پیمانکاری ، امروز مفتخر به ارائه متخصصان مختلف در زمینه خدمات حقوقی است .

انجام داوری کلیه امور ساختمانی که برای سهولت شما و عدم نیاز به مراجعه به دادگاه و انجام کلیه قراردادهای پیمان و مشارکت برای آسودگی شما از دوندگی های مختلف توسط افراد مجرب در این زمینه ها انجام می پذیرد .