تأمین، معرفی و چیدمان نیروهای متخصص

تأمین، معرفی و چیدمان نیروهای متخصص

برای انتخاب یک مدیر پروژه متخصص و یا سرپرست کارگاه با تجربه به چه مرجعی مراجعه کنیم؟

قطعاً با توجه به مقیاس پروژه پتانسیل، تجربه و سطح دانش فنی بسیار مؤثر است.

بانک مهندسین آساک تجربه محور و مبتنی بر دانش، رزومه و سوابق اجرائی و مهندسی است.

منابع انسانی به ویژه مدیران پروژه‌ها و سرپرست‌های کارگاه‌ها به منزله‌ی مغز و قلب پیکره‌ی پروژه‌های ساختمانی هستند.

بنابراین، تخصص و تجربه‌ی آنان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. این اهمیت در پیشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندی، به خوبی آشکار می‌گردد.

مدیر پروژه در به ثمر رساندن یک پروژه‌ی ساختمانی نقش بسیار کلیدی دارد. مدیر پروژه‌ی ساختمانی یک برنامه‌ریز قوی است که با تخصیص درست منابع مالی، انتخاب و تعیین اعضای تیم مهندسی و نیروهای فنی و اجرائی در پایان موفقیت یا شکست پروژه را به عهده دارد.

سرپرست کارگاه کیست؟ چه وظایفی دارد؟

سرپرست کارگاه در پیشبرد پروژه‌ی شما نقش بسزایی دارد.

سرپرست کارگاه یک شخص حقیقی است اما بسیار حرفه‌ای در مدیریت کارگاه، انبار، نیروی فعال در کارگاه، کارگران و همچنین کنترل و بایگانی می‌باشد.

پس با توجه به نقش کلیدی و بسزای مدیریت پروژه و سرپرست کارگاه و همکاری آنان در پیشبرد پروژه نباید به سادگی از کنار این مهم گذشت.

از این رو، پیشنهاد می‌نماییم از راهنمایی کارشناسان ما استفاده نمائید.