درباره ما

از آنجا که اقتصاد ایران در شرایط کنونی گریبانگیر نوسانات قیمت ارز و رشد فزاینده‌ی نقدینگی است، حفظ چرخه‌ی تولید (ساخت و ساز) و همچنین قدرت خرید از جایگاه شایانی برخوردار است.

شرکت بین المللی توسعه عمران آساک شرق با درک اهمیت این موضوع مبادرت به راه اندازی این خدمات نمود.

مأموریت این شرکت که در قالب وبسایت فعالیت می‌نماید. WWW.ASAKTAMIN.COM

در یک جمله خلاصه می‌شود (پیشرفت پروژه‌ی شما طبق برنامه‌ زمانبندی فارغ از شرایط بازار).

از اینرو به شما پیشنهاد می‌نمایم قبل از هر اقدامی با کارشناسان ما مشاوره نمائید.

این سایت تحت نظارت و پشتیبانی، و زیر مجموعه شرکت توسعه عمران آساک شرق با شناسه ملی 10103967650 و شماره ثبت 348991 به تاریخ ثبت 1388/03/05 ایجاد شده است.

به امید موفقیت      

سید حسن ذوقی